^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция.

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", с бенефициент „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Проектът е финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., с бенефициент „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД и партньори „Райдо тур“ ООД и Сдружение „Родна реч“ – Норвегия. 

В рамките на събитието бяха представени бенефициента и партньорите в изпълнението на проекта. Ръководителят на проекта презентира целите и планираните дейности, и очерта очакваните резултати.

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", бенефициент „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Гецов и партньори консултантс“ ЕООД в качеството си на бенефициент, заедно с „Райдо Тур“ ООД, в качеството си на партньор, изпълняващи проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., имат удоволствието да Ви поканят на откриваща пресконференция за представяне на проекта.

 

Събитието ще се проведе на 29 Юни 2023 г. (четвъртък) в 11:00 часа в Х-л „Панорама“, Комплекс „Маунтийн Дрийм“,  град Банско, местност „Кошерината“.

 

На събитието ще бъдат представени:

  1. Бенефициент и партньори в изпълнението по проекта
  2. Цели на проекта
  3. Дейностите на проекта
  4. Бюджет на проекта
  5. Продължителност на проекта
  6. Целева група на проекта

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

„Гецов и партньори консултантс“ ЕООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03 от 28.02.2023 г.

„Гецов и партньори консултантс“ ЕООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03 от 28.02.2023 г. за проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП.

Проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско" има за цел да създаде на нови, устойчиви работни места и да стимулира на икономическата активност и заетостта в областта на туризма на територията на община Банско.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност;

2. Специфична категория дейности 1 – Създаване на работни места;

3. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Банско, в съответствие със СКД2;

4. Организиране на събития за работодатели и търсещи работа в съответствие със СКД 3.

Бенефициент по проекта е „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Партньори по проекта са: Сдружение "Родна реч" – Норвегия  и Райдо Тур ООД. 

Бюджета на проекта е 302 147.63 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.z

 от 28.02.2023 г. за проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП.

Проект "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско" има за цел да създаде на нови, устойчиви работни места и да стимулира на икономическата активност и заетостта в областта на туризма на територията на община Банско.

В рамките на проекта ще се изпълнят следните дейности:

1. Управление на проекта и прилагане на мерки по информираност и публичност;

2. Специфична категория дейности 1 – Създаване на работни места;

3. Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Банско, в съответствие със СКД2;

4. Организиране на събития за работодатели и търсещи работа в съответствие със СКД 3.

Бенефициент по проекта е „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Партньори по проекта са: Сдружение "Родна реч" – Норвегия  и Райдо Тур ООД. 

Бюджета на проекта е 302 147.63 лева.

Периода на изпълнение на проекта е: 28.02.2023 до 30.04.2024 г.

 

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД