^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

Публични съобщения за ценови предложения

Публични съобщения за ценови предложения по проект BG051PO001-1.1.13-0375 Устойчиво развитие на дружеството чрез създаване на нови работни места”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-1113-01-01029, финансиран по  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 “Ново работно място” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г., с Бенефициент: „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС” ЕООД.

Изтегли

 

 

 

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД